Sondy pro měření výkonu a energie laserů

Radiometrické systémy pro ultra nízký výkon od 300 fW do 100 mW

Velmi citlivé radiometrické systémy s chopperem pro ultra nízké výkony v rozsahu 300 fW až 100 mW od firmy Ophir.

Termočlánkové sondy pro nízký výkon od 8 µW do 3 W

Vysoce citlivé termočlánkové měřicí sondy pro nízké výkony v rozsahu 8 µW do 3 W od firmy Ophir.

Termočlánkové sondy pro nízký a střední výkon do 100 W

Termočlánkové měřicí sondy pro maximální výkon v rozsahu 8 W až 100 W od firmy Ophir.

Termočlánkové sondy pro střední výkon do 1100 W

Vzduchem chlazené termočlánkové měřicí sondy pro maximální výkon v rozsahu 50 W až 1100 W od firmy Ophir.

Termočlánkové sondy pro vysoký výkon do 5 kW, 10 kW, 30 kW a 120 kW

Termočlánkové, vodou chlazené měřicí sondy pro maximální výkon v rozsahu 200 W až 120 kW od firmy Ophir.

Fotodiodové sondy - 300 fW až 3 W

Fotodiodové měřicí sondy pro malé výkony laseru v rozsahu 300 fW až 3 W od firmy Ophir.

Fotodiodové sondy - 10 pJ až 15 µJ

Fotodiodové měřicí sondy pro malé pulzní energie laseru v rozsahu 10 pJ až 15µJ od firmy Ophir.

Kruhové fotodiodové sondy - 20 pW až 3 W

Kruhové fotodiodové měřicí sondy pro malé výkony laseru v rozsahu 20 pW až 3 W od firmy Ophir.

Speciální fotodiodové sondy

Speciální fotodiodové sondy od firmy Ophir určené pro měření např. skenovacích laserů.

Pyroelektrické sondy 0,05 µJ až 10 J

Pyroelektrické měřicí sondy pro pulzní energie v rozsahu 0,05 µJ až 10 J od firmy Ophir.

Pyroelektrické sondy 10 µJ až 40 J

Pyroelektrické měřicí sondy pro pulzní energie v rozsahu 10 µJ až 40 J od firmy Ophir.

Integrační koule

Integrační koule od firmy Ophir určené pro měření laserů a LED diod s velkou divergencí.

Paprskové pasti

Paprskové pasti pro vysoké a nizké výkony až 11 kW od firmy Ophir.