Dodavatelé

Newport

Newport je dynamická hi-tech společnost, neustále rozvíjející své znalosti a zkušenosti s cílem dodávat na trh inovativní produkty a předávat zákaznékům odborné znalosti, které pomáhají zavádět do výroby nejmodernější technologie.

Portfolio produktů:

 • Vysoce precizní polohovací systémy
 • Antivibrační optické stoly a pracovní stanice
 • Optomechanické prvky, optika, optické filtry, difrakční mřížky
 • Světelné zdroje (i laditelné), solární simulátory, kalibrační lampy
 • DPSS laditelné lasery, HeNe lasery, diodové moduly
 • Řídicí jednotky pro laserové diody a diodová pole

Spectra-Physics

První laser v dějinách zkonstruoval americký fyzik Theodore H. Maiman v květnu roku 1960. Již následujícího roku 1961 začala firma Spectra-Physics jako první na světě vyrábět a dodávat komerčně dostupné lasery. Od té doby dosáhla tato společnost mnoha dalších prvenství při vývoji a výrobě laserových systémů, předvším v oblasti "ultrafast" laserů pro multifotonové zobrazování a mikroobráběcí aplikace.

Portfolio produktů:

 • DPSS lasery pro průmyslové a vědecké aplikace
 • Femtosekundové "ultrafast" lasery pro MPM, mikro-obrábění, atd.
 • Laditelné pulsní i kontinuální lasery
 • Výbojkou nebo diodami čerpané pulsní lasery s vysokou energií (včetně harmonických generátorů)
 • Lasery pro výrobu solárních článků a panelů
 • Lasery pro řezání skla a další speciální technologické procesy
 • Regenerativní zesilovače, OPO, OPA

Ophir

Společnost Ophir nabízí nejširší sortiment vysoce kvalitních přístrojů a sond pro měření a diagnostiku laserového záření.

Portfolio produktů:

 • Termočlánkové sondy pro měření výkonu kontinuálních laserů
 • Pyroelektrické sondy pro měření energie pulsních laserů
 • Fotodiodové sondy pro měření ultranízkých výkonů a energií
 • Přenosné i bezdrátové měřicí přístroje, USB rozhraní
 • Kontaktní i bezkontaktní profilometry pro precizní diagnostiku laserového paprsku
 • Systémy pro měření jednotlivých LED i LED panelů