Zobrazovací
a detekční systémy

Zobrazovací a detekční systémy pro průmyslové i vědecké aplikace. Kategorie obsahuje CCD, sCMOS, emCCD, ICCD, emICCD, InGaAs kamery pro náročné zobrazovací a spektroskopické aplikace. Zároveň obsahuje i komplexní systémy pro zobrazování dějů v kapalinách, plynech i pevných látkách metodami PIV/PTV, LIF, PLIF, DIC, LII, LDV/PDI, "Shadow imaging", atd.


Rady a informace

Vědecké a průmyslové kamery nabízíme od americké společnosti Teledyne Princeton Instruments, která poskytuje nejširší portfolio zobrazovacích technologií na světě. Její, často unikátní, kamery najdete v leteckém a kosmickém průmyslu, průmyslové kontrole, radiografii a radioterapii, polovodičovém průmyslu, vědeckém výzkumu a v dalších důležitých oblastech. Tato společnost se zkušenostmi v řádu desítek let navrhuje a vyrábí vysoce výkonné, a v některých případech zcela unikátní, CCD kamery, sCMOS kamery, intenzifikované CCD kamery, EMCCD, emICCD a InGaAs kamery, spektrografy a optická řešení pro vědecký výzkum a průmyslové zobrazování. Jejich technologická řešení a přístroje jsou navrhovány tak, aby poskytovaly svým uživatelům jedinečnou a konkurenční výhodu.

Mezi zásadní inovace firmy Princeton Instruments jistě patří první spektroskopická kamera obsahující fotodiodové pole, první spektroskopická kamera na bázi CCD čipu a první vysoce výkonná gatovaná intenzifikovaná CCD kamera. Firma rovněž navrhla CCD kamery s nejvyšší dostupnou citlivostí pro vědecké zobrazovací aplikace (kvantová účinnost > 90%, vyčítací šum ~ 2 e- rms). Princeton Instruments také pokračuje v dosahování nových technologických standardů v oblasti dvojitých a trojitých monochromátorů a spektrografů, kde rozhodně stojí za zmínku špičkový spektrograf IsoPlane, spektrografy řady LS, spektrografy TriVista a zobrazovací spektrografy SpectraPro.


LIF a PIV systém na VŠB TU Ostrava

Unikátní systém pro optickou diagnostiku proudění a spalovacích procesů.

Verona™ - nová řada filtrů pro Ramanovou spektroskopii

Nové filtry Semrock pro Ramanovou spektroskopii umožňují znatelné zvýšení výkonu přístrojů založených na této technologii.

Nová řada vyvážených fotopřijímačů od FEMTO

Společnost FEMTO Messtechnik posunula s novou platformou HBPR pomyslnou laťku v oblasti vyvážených fotodetektorů s nízkým šumem na novou úroveň.