LIF a PIV systém na VŠB TU Ostrava

Unikátní systém pro optickou diagnostiku proudění a spalovacích procesů

Na Technické univerzitě v Ostravě jsme nedávno úspěšně nainstalovali a zprovoznili unikátní a velmi komplexní systém pro měření a zobrazování laminárních i turbulentních plamenů a spalovacích procesů ve spalovací komoře. Jedná se o největší a nejkomplexnějšího systém svého druhu minimálně v rámci Evropy. Systém je schopen využívat a vzájemně kombinovat celou řadu měřicích metod a technik, mezi jinými např. LIF („Laser Induced Fluorescence“), LII („Laser Induced Incandescence“), PIV („Particle Image Velocimetry“), Rayleighův nebo Ramanův rozptyl. Pro tyto účely zařízení obsahuje dva laserové systémy: laditelný barvičkový pulzní laserový systém Cobra Stretch (výrobce Sirah), čerpaný vysoce energetickým Nd:YAG laserem SpitLight 1200 (výrobce InnoLas), a menší, dvojpulzní, frekvenčně zdvojený, Nd:YAG laser, který je určen převážně pro měření metodou PIV. Uvedené laserové systémy doplňuje několik vysoce citlivých intenzifikovaných kamer, unikátní spektrograf s vysokým rozlišením IsoPlane (výrobce Teledyne Princeton Instruments) a mnoho dalších špičkových komponent. Vše je plně ovládáno komplexním softwarem DaVis od firmy LaVision. Systém umožňuje bezkontaktní snímání, zobrazování a kvantifikování teplotních, vektorových, tlakových a koncentračních polí u substancí, jako jsou např. OH, CH, HCHO, NO, CN, CO, saze, atd.

Laboratoř na Katedře energetiky VŠB, kde je uvedený unikátní systém nainstalován, se tímto zařadila mezi nejlépe vybavené laboratoře svého druhu na světě a věříme, že brzy přinese velmi zajímavé výzkumné výsledky. Jsme opravdu moc rádi, že jsme, spolu s našimi dlouholetými partnery, firmou LaVision, k tomuto zcela unikátnímu projektu mohli přispět.

Pro více informací a případné konzultace prosím kontaktujte:
prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
stanislav.honus@vsb.cz