Diagnostika
laserového svazku

Přístroje Ophir měří výkon a energii laserů všech typů od nW do kW, od pJ do stovek J.
Nejspolehlivější a nejpřesnější měřicí přístroje na trhu.
Kvalitní lokální podpora včetně zajištění následných kalibrací.
Kalibrační centrum umístěno v Evropě => rychlost + menší náklady na dopravu.

Spiricon - světová jednička v počtu instalovaných profiloměrů laserového svazku.
Rozsah měření od EUV do THz, od nW do kW.
Nejpřesnější měření odpovídající normě ISO 11146-3.
Modulární flexibilní systémy, které je možné upravit přesně dle požadavků zákazníka.
Kvalitní a rychlá lokální servisní podpora.


Rady a informace

Jak vybrat správnou sondu a přístroj pro měření výkonu a energie laseru

Výběr optimální sondy pro daný typ laseru není obvykle zcela triviální záležitost a je potřeba vzít v úvahu mnoho faktorů. Nejjednodušší cesta je poslat nám data laseru (nebo více laserů), který hodláte měřit a my Vám na základě našich dlouholetých zkušeností navrhneme optimální sondu/sondy včetně nejvhodnějšího měřicího přístroje pro Vaši aplikaci.

V případě, že byste chtěli provést předvýběr nebo výběr měřicí sondy a měřicího přístroje sami, dáváme Vám k dispozici několik následujících základních informací a tipů:

Měřicí sondy:

Obecně existují tři typy měřicích sond: termočlánkové, pyroelektrické a fotodiodové. Termočlánkové sondy jsou nejrozšířenější, umožňují měření od nejmenších výkonů v řádu fW až do 120 kW. Jejich jedinou nevýhodou je pomalejší doba odezvy, čili pokud je potřeba měřit jednotlivé krátké pulsy, pak termočlánková sonda není vhodná. Naopak v tomto případě je velmi vhodné použít sondu pyroelektrickou, která umožňuje měření jednotlivých pulsů až do poměrně vysokých energií. Fotodiodové sondy se pak používají pro měření nízkých výkonů, pro měření LED, atd. U těchto sond je při měření laseru vždy nutné zadat do přístroje vlnovou délku záření, protože vzhledem k různé citlivosti křemíku na různých vlnových délkách by měření, při nezadání správné vlnové délky, bylo zcela mimo realitu.

  1. Pro základní výběr měřicí sondy je naprosto nezbytné znát data laserového paprsku, který chcete měřit, čili u kontinuálních laserů vlnovou délku, výkon a průměr svazku v bodě měření, u pulsních laserů je nutné ještě navíc zadat maximální energii v pulsu, délku pulsu a opakovací frekvenci.
  1. Uvedená data můžete zadat do programu SensorFinder, který Vám na jejich základě nabídne optimální typ sondy, nebo několik typů sond.
  1. Je ovšem třeba mít na zřeteli, že maximální hustota výkonu/energie na cm2 nesmí být překročena, naopak je dobré při výběru sondy ponechat zde nějakou větší rezervu (dále vysvětlíme proč).

Poškozený absorbér

Poškozený absorbér

  1. Vždy je vhodné měřit paprsek v bodě, kde je stopa nejširší, pouze je nutné dbát na to, aby se paprsek „vešel“ do vstupní apertury měřicí sondy. U laserů středních a vysokých výkonů všeobecně platí, že stopa by neměla být příliš malá. Jde o to, že pokud je potřeba například měřit laser o výkonu 5 kW a stopa bude mít 0,5 mm, pak již pravděpodobně nedojde k měření, ale spíše k „obrábění“ absorbéru (viz obrázek poškozeného absorbéru vlivem nesprávného měření). Poškozený absorbér lze sice vyměnit, ale není to úplně levné, takže je dobré se podobných chyb vyvarovat.
  2. Navíc je zde ještě jeden důležitý faktor, který je potřeba vzít v úvahu, a tím je profil svazku. Dejme tomu, že potřebujete měřit svazek o průměru 2 mm a svazek má Gaussovský profil (nejobvyklejší prostorové rozložení výkonu ve stopě). A dále dejme tomu, že hustota výkonu teoreticky nepřekročí v bodě měření maximální možnou mez, takže požijete sondu, která takovou hustotu výkonu umožňuje měřit. Jenomže pozor, teď je nutné vzít v úvahu onen Gaussovský profil svazku a najednou se zjistí, že již uvedenou sondou za daných podmínek laser měřit nelze, protože by v místě nejvyššího výkonu ve stopě, které má dejme tomu průměr 0,2 mm (na rozdíl od zadaných 2 mm), došlo k poškození nebo zničení absorbéru.

Měřicí přístroje:

V případě výběru optimálního měřicího přístroje je vše poněkud jednodušší. Všechny měřicí přístroje Ophir jsou kompatibilní se všemi měřicími sondami, které tato firma vyrábí, takže kdykoliv můžete přikoupit jakoukoliv novou sondu, která bude vždy fungovat i s Vaším starším přístrojem. Na konci kabelu každé sondy je tzv. Smart-konektor, pomocí kterého se sonda připojuje k měřicímu přístroji. Tento konektor obsahuje EPROM, ve kterém je uložena kalibrační křivka sondy, typ sondy, datum poslední kalibrace, atd. takže po připojení do měřicího přístroje již není potřeba nic zadávat, přístroj si vše potřebné načte sám. V nabídce jsou různé typy přístrojů od jednoduchých ručních, vhodných pro každodenní měření ve výrobě, až po složitější kompaktní měrky s možností záznamu a přenosu dat, statistiky, atd. Na pomyslném vrcholu je momentálně nově představený přístroj CENTAURI, který spojuje kompaktní rozměry ruční měrky s parametry a možnostmi stolního přístroje.

Počítačová rozhraní:

Samostatnou kapitolou jsou počítačová rozhraní, jako např. JUNO+, která umožňují přenos naměřených hodnot do PC v reálném čase pomocí zdarma dodávaného softwaru StarLab, který vytvoří na monitoru Vašeho PC virtuální měřicí přístroj se všemi možnostmi ukládání dat a pozdější práce s nimi.

Stejným způsobem, pouze pomocí technologie BlueTooth, lze vytvořit měřicí přístroj i z Vašeho mobilního telefonu. Stačí stáhnout příslušnou aplikaci a mít k dispozici přístroj QUASAR, který umožňuje bezdrátový přenos naměřených dat, což se v některých provozech navíc může velmi hodit.


BeamPeek™ - integrovaný systém pro diagnostiku laserového paprsku

Firma Ophir nedávno představila na mezinárodním veletrhu Laser – World of Photonics v Mnichově nový, velmi kompaktní systém pro diagnostiku laserového paprsku BeamPeek™.

LIF a PIV systém na VŠB TU Ostrava

Unikátní systém pro optickou diagnostiku proudění a spalovacích procesů.

Verona™ - nová řada filtrů pro Ramanovou spektroskopii

Nové filtry Semrock pro Ramanovou spektroskopii umožňují znatelné zvýšení výkonu přístrojů založených na této technologii.