Verona™ - nová řada filtrů pro Ramanovou spektroskopii

Nové filtry Semrock pro Ramanovou spektroskopii umožňují znatelné zvýšení výkonu přístrojů založených na této technologii.

Ramanova spektroskopie a mikroskopie získává v řadě oblastí, jako například farmakologii, biotechnologii nebo materiálovém výzkumu, čím dál větší význam jakožto velmi citlivá analytická metoda. Ramanovské signály ovšem bývají velmi slabé ve srovnání s výkony laserů, které jsou používány k jejich generování. Navíc jsou tyto signály spektrálně velice blízko vlnové délce použitého laseru. Měření takovýchto signálů je proto velmi náročné a klade vysoké nároky, mimo jiné i na optické filtry, které se používají pro oddělení Ramanova signálu a potlačení vlnové délky laseru. Nová řada filtrů od firmy Semrock s názvem Verona™ byla od základu nově navržena jako řada filtrů pro nejnáročnější Ramanovské aplikace. Spektrální charakteristika filtrů nabízí velmi strmý náběh a mimořádně nízké zvlnění. Šířka přechodu je ≤ 0,2 %. V praxi to znamená, že filtr, který na 785 nm blokuje s hodnotou > OD 6, má propustnost 50% již na vlnové délce 786,6 nm a propustnost > 93 % na vlnové délce 788,9 nm.

Více informací najdete zde.