Fotodiodové sondy - 300 fW až 3 W

Fotodiodové měřicí sondy pro malé výkony laseru v rozsahu 300 fW až 3 W od firmy Ophir. Sondy s kalibračním certifikátem jsou určené pro měření výkonu kontinuálních laserů nebo průměrného výkonu pulzních laserů ve spektrální oblasti 190 nm až 1800 nm.