Fotodiodové sondy - 10 pJ až 15 µJ

Fotodiodové měřicí sondy pro malé pulzní energie laseru v rozsahu 10 pJ až 15µJ od firmy Ophir. Sondy s kalibračním certifikátem jsou určené pro měření energie pulzních laserů ve spektrální oblasti 190 nm až 1800 nm.