Sondy pro měření výkonu a energie laserů

Termočlánkové sondy pro nízký výkon od 300 fW do 12 W

Vysoce citlivé termočlánkové měřicí sondy pro nízké výkony v rozsahu 300 fW do 12 W od firmy Ophir.

Termočlánkové sondy pro nízký a střední výkon do 50 W

Termočlánkové měřicí sondy pro nízké výkony v rozsahu 10 mW až  50 W od firmy Ophir.

Termočlánkové sondy pro nízký a střední výkon do 150 W

Termočlánkové měřicí sondy pro střední výkony v rozsahu 30 mW až 150 W od firmy Ophir.

Termočlánkové sondy pro střední výkon do 300 W

Termočlánkové měřicí sondy pro střední výkony v rozsahu 100 mW až 300 W od firmy Ophir.

Termočlánkové sondy pro střední výkon do 1100 W

Vzduchem chlazené termočlánkové měřicí sondy pro střední výkony v rozsahu 10 mW až 1100 W od firmy Ophir.

Termočlánkové sondy pro vysoký výkon do 5 kW, 10 kW, 30 kW a 120 kW

Termočlánkové měřicí sondy pro vysoké výkony v rozsahu 1 W až 120 kW od firmy Ophir.

Fotodiodové sondy - 300 fW až 3 W

Fotodiodové měřicí sondy pro malé výkony laseru v rozsahu 300 fW až 3 W od firmy Ophir.

Fotodiodové sondy - 10 pJ až 15 µJ

Fotodiodové měřicí sondy pro malé pulzní energie laseru v rozsahu 10 pJ až 15µJ od firmy Ophir.

Kruhové fotodiodové sondy - 20 pW až 3 W

Kruhové fotodiodové měřicí sondy pro malé výkony laseru v rozsahu 20 pW až 3 W od firmy Ophir.

Speciální fotodiodové sondy

Speciální fotodiodové sondy od firmy Ophir určené pro měření např. skenovacích laserů.

Pyroelektrické sondy 0,05 µJ až 10 J

Pyroelektrické měřicí sondy pro pulzní energie v rozsahu 0,05 µJ až 10 J od firmy Ophir.

Pyroelektrické sondy 10 µJ až 40 J

Pyroelektrické měřicí sondy pro pulzní energie v rozsahu 10 µJ až 40 J od firmy Ophir.

Integrační koule

Integrační koule od firmy Ophir určené pro měření laserů a LED diod s velkou divergencí.

Paprskové pasti

Paprskové pasti pro vysoké a nizké výkony až 11 kW od firmy Ophir.