Kruhové fotodiodové sondy - 20 pW až 3 W

Kruhové fotodiodové měřicí sondy pro malé výkony laseru v rozsahu 20 pW až 3 W od firmy Ophir. Sondy s kalibračním certifikátem jsou určené pro měření výkonu kontinuálních laserů nebo průměrného výkonu pulzních laserů ve spektrální oblasti 350 nm až 1800 nm.