Přístroje pro diagnostiku paprsku na bázi rotující štěrbiny

NanoScan™

Řada přístrojů NanoScan™ pro měření profilu paprsku pomocí rotující štěrbiny s křemíkovými, germaniovými a pyroelektrickými detektory.

NanoModeScan

Automatizované měření propagačního parametru M2 na bázi profiloměru s rotující štěrbinou.