NanoScan™

Řada přístrojů NanoScan™ pro měření profilu laserového paprsku pomocí rotující štěrbiny. Hlasvní výhodou měření profilu svazku pomocí přístroje na bázi rotující štěrbiny je možnost měření průměru a pozice paprsku se sub-mikrometrovou přesností. V nabídce jsou varianty s křemíkovými, germaniovými a pyroelektrickými detektory.

Aplikace:

  • Precizní nastavování laserových systémů