Filter Cubes

Kostky osazené filtry pro mikroskopy Olympus, Zeiss, Leica, Nikon, a další.

Aplikace:

  • Konfokální mikroskopy
  • Fluorescenční mikroskopie
  • TIRF
  • Fluorescenční měření