Přístroje pro diagnostiku paprsku na bázi senzoru vlnoplochy

Senzory vlnoplochy pro měření laserů

Senzory vlnoplochy pro měření laserového paprsku, korekci vlnoplochy pomocí smyčky pro ovládání adaptivní optiky, testování laserové optiky a měření hustoty plazmy.