Diodové lasery a laserové moduly

Laserové moduly

Kompaktní laserové moduly 405 – 905 nm od firmy Laser Components. Velký výběr různých výkonů a profilů svazku (bod, čára, atd.).

Laserové moduly nejvyšší kvality

Laserové moduly s integrovanou stabilizací teploty pro mimořádně stabilní vlnovou délku a vysoký optický výkon od firmy Newport.

Modulovatelné laserové moduly nejvyšší kvality

Laserové moduly s integrovanou stabilizací teploty pro mimořádně stabilní vlnovou délku a vysoký optický výkon od firmy Newport.