VersaChrome Edge™

Řada laditelných long pass a short pass filtrů od firmy Semrock. Ladění v širokém rozsahu je dosaženo pomocí změny úhlu dopadu záření.

Aplikace:

  • Spektroskopie
  • Fluorescenční zobrazování
  • Hyperspektrální zobrazování