TSX-1D

Velmi nízký lineární posuv určený pro rychlé a precizní polohování optického držáku. Délka dráhy je 25,4 mm.