TOPAS Prime

Plně automatizovaný femtosekundový optický parametrický zesilovač OPA s rozsahem laditelnosti 189 nm až 20 µm

Aplikace:

  • Ultrarychlá časově rozlišená spektroskopie
  • Nelineární optika
  • Absorpční spektroskopie