Synergy®

Širokopásmový femtosekundový oscilátor s ultrakrátkými pulsy < 10 fs a < 20 fs (dle modelu) a extrémním špičkovým výkonem.

Aplikace:

  • Čerpání optických zesilovačů a OPCPA
  • Terahertzová spektroskopie a zobrazování
  • OCT
  • Ultrarychlá spektroskopie
  • Pump-probe experimenty
  • Zpracování materiálu
  • Dvoufotonová polymerizace
  • Metrologie tenkých vrstev
  • Nelineární optika
  • Multiplex CARS