SpectraPro HRS

Nová řada univerzálních spektrografů a skenovacích monochromátorů s vysokým rozlišením vystavěná na základech ověřené řady SpectraPro. Až o 60% vyšší spektrální rozlišení oproti řadě SpectraPro díky systému ResXtreme. Vysoké spektrální rozlišení a redukovaný astigmatismus.

Aplikace:

  • TERS (Tip-Enhanced Raman spectroscopy)
  • LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy)
  • Fluorescenční a fosforescenční spektroskopie
  • Fotoluminiscenční spektroskopie
  • Emisní spektroskopie pazmatu
  • Absorpční, reflexní a transmisní spektroskopie
  • Ramanova spektroskopie ve všech jejích modifikacích