PI-MAX 4

Řada ICCD kamer a světově unikátních emICCD kamer s ultra-vysokou citlivostí a extrémě krátkým závěrkovým časem < 500 ps tvoří v současné době referenční standard pro časově rozlišenou spektroskopii a zobrazování.

Aplikace:

  • Časově rozlišená spektroskopie
  • Časově rozlišené zobrazování