Photonic Crystal Fibers

Řada speciálních optických vláken s nestandardním jádrem a velmi specifickými optickými vlastnostmi od firmy Newport. Nabídka obsahuje i speciální zařízení pro generaci superkontinua pro CARS spektroskopii pomocí femtosekundových laserů.

Aplikace:

  • Spektroskopie
  • Metrologie
  • Biomedicína
  • Telekomunikace
  • Generace superkontinua
  • CARS spektroskopie