Optické Faraday izolátory

Řada magnetooptických Faraday izolátorů s vysokým prahem poškození od firmy Newport pro různé vlnové délky i širokopásmové.

Aplikace:

  • Ochrana laserů před zpětnými odrazy