Mikroskopové zobrazování

Technologie firmy Phasics zavádí zcela novou modalitu do světelné mikroskopie: Kvantitativní fázové zobrazování (QPI). Řešení spočívá v použití přístroje podobném fotoaparátu, který je kompatibilní se všemi standardními mikroskopy a s existujícími modalitami, jako je fluorescence, a který je vybaven komplexní softwarovou sadou přizpůsobenou mnoha aplikacím.

Aplikace:

  • Cytologie
  • Zobrazování buněk
  • Histologie
  • Teplotní zobrazování
  • Analýza indexu lomu
  • Kontrola povrchu
  • Vyhodnocování LIDT