MaxMirror

Laserová zrcátka s odrazivostí > 98% v celé mimořádně široké spektrální oblasti 350 až 1100 nm od firmy Semrock.

Aplikace:

  • Laditelné lasery
  • Mikroskopie s více lasery