Matisse 2

Laditelný ring-laser s velmi úzkou spektrální šířkou 20 MHz až 30 kHz s aktivním médiem TiS nebo barvivičkami a výkonem > 6,5 W čerpaný lasery Millennia eV.

Aplikace:

  • Spektroskopie s vysokým rozlišením
  • Chlazení atomů a MOT
  • Atomové hodiny
  • Bose-Einsteinův kondenzát