Mai Tai SP

Plně automatizované laditelné kompaktní TiS femtosekundové lasery na bázi regenerativního mode-lockingu s nastavitelnou délkou pulsu < 25 až 100 fs.

Aplikace:

  • Seeding optických zesilovačů