Mai Tai® DeepSee™

Plně automatizované laditelné kompaktní titan-safírové femtosekundové lasery na bázi regenerativního mode-lockingu s kompenzací optické disperze.

Aplikace :

  • Multifotonová mikroskopie
  • Časově rozlišená fotoluminiscence
  • Nelineární spektroskopie