Mai Tai DeepSee

Plně automatizované laditelné kompaktní TiS femtosekundové lasery na bázi regenerativního mode-lockingu s kompenzací optické disperze.

Aplikace :

  • Multifotonová mikroskopie
  • Časově rozlišená fotoluminiscence
  • Nelineární spektroskopie