Mai Tai®

Plně automatizované laditelné kompaktní titan-safírové femtosekundové lasery na bázi regenerativního mode-lockingu bez kompenzace optické disperze.

Aplikace :

  • Čerpání optických zesilovačů
  • Multifotonová mikroskopie
  • Časově rozlišená spektroskopie
  • Nelineární spektroskopie