Inspire IR

Plně automatizovaný femtosekundový OPO s rozsahem ladění 1000 - 1550 nm bez přerušení.

Aplikace:

  • CARS
  • Multifotonová excitační mikroskopie (MPE)
  • Časově rozlišená spektroskopie
  • Výzkum a spektroskopie polovodičů
  • Pump-probe experimenty
  • Vláknová optika a optické komunikace