Inspire Blue

Plně automatizovaný harmonický generátor pro konverzi IR záření TiS laserů (690 - 1040 nm) do viditelné oblasti 345 - 520 nm.

Aplikace:

  • Nelineární spektroskopie
  • Kvantová optika
  • Biochemie
  • Biofotonika