Inspire

Plně automatizovaný femtosekundový OPO s rozsahem ladění 345 nm až 2.5 µm bez přerušení (s harmonickým generátorem).

Aplikace:

  • CARS
  • Multifotonová excitační mikroskopie (MPE)
  • Časově rozlišená spektroskopie
  • Pump-probe experimenty