InSight® X3+™

Čtvrtá generace převratného laditelného femtosekundového laserového systému pro multifotonové zobrazování s kompenzací optické disperze. Rozsah laditelnosti je 680 - 1300 nm při průměrném výkonu > 1.3 W na 700 nm, > 3 W na 900 nm a > 1.5 W na 1300 nm.

Aplikace:

  • Multifotonová mikroskopie
  • Multifotonové zobrazování, vč. CARS, SRS, SHG, THG
  • Nelineární spektroskopie
  • Časově rozlišená fotoluminiscence
  • Optogenetika