Generátory zpoždění a pulzů

Digitální jedno- i vícekanálové generátory zpoždění a pulzů s nastavitelným zpožděním od 250 ps do 5000 s.

Aplikace:

  • Synchronizace pulzních laserů s měřicími přístroji
  • Laserem indukovaná breakdown spektroskopie
  • Synchronizace měřicích přístrojů s událostmi experimentu
  • Master/slave konfigurace
  • Komplexní sled měřicích událostí