FERGIE

Spektrograf, který mění spektroskopii. Kompaktní a rozměrově malý "aberation free" spektrograf osazený chlazeným detektorem s ultranízkým šumem.

Aplikace:

  • Ramanova spektroskopie
  • Absorpční/transmisní spektroskopie
  • Mikrospektroskopie
  • Časově rozlišená spektroskopie