femtoTRAIN™

Femtosekundový kompaktní oscilátor s vysokou energií a fixní vlnovou délkou. Průměrný výkon až > 5W @ 1040 nm. Délka pulsu až < 220 fs, max. energie v pulsu až > 500 nJ.

Aplikace:

  • Multifotonové zobrazování (YFP, RFP, SHG)
  • Tkáňová disekce
  • Mikro-chirurgie