Element™ 2

Uzavřený, plně automatizovaný femtosekundový oscilátor s ultrakrátkými pulsy v rozsahu < 7 - 20 fs (dle modelu) a průměrným výkonem až 1,2 W.

Aplikace:

  • Čerpání optických zesilovačů
  • Generování terahertzových vln
  • Multifotonová mikroskopie
  • Časově rozlišená spektroskopie
  • Metrologie tenkých vrstev