Element

Uzavřený, plně automatizovaný femtosekundový oscilátor s ultrakrátkými pulsy v rozsahu 10 - 100 fs (dle modelu) a průměrným výkonem až 1,5 W.

Aplikace:

  • Čerpání optických zesilovačů
  • Generování terahertzových vln
  • Multifotonová mikroskopie
  • Časově rozlišená spektroskopie
  • Metrologie tenkých vrstev