Ekonomické DPSS lasery

s vlnovými délkami od 257 až 4800 nm a výkony 10 až 600 mW od firmy CNI.

Aplikace:

  • Třídění buněk
  • Sekvenování DNA
  • Průtoková cytometrie
  • Konfokální mikroskopie
  • Skenování
  • Kontrola a měření