DS-4F

Vysoce přesný nastavovací šroub s hrubým a jemným nastavením. Délky dráhy při hrubém nastavení 8mm, při jemném 0,3 mm. přesnost nastavení při hrubém 1 mm, při jemném 0,02 µm.