Doubled Tables

Optické stoly řady ST, RS, nebo RPR lze modulárně sestavit do různých tvarů typu L, T, kříž, apod. při zachování jejich vynikajících parametrů.

Aplikace:

  • Komplexní a rozměrově náročné experimenty
  • Rozměrově náročná precizní výroba