COUNT®

Modulární čítače fotonů na bázi křemíkových lavinových detektorů s počtem < 10 temných impulzů pro spektrální oblast 400 nm až 1000 nm od firmy Laser Components.

Aplikace:

  • Čítání jednotlivých fotonů
  • Kvantová kryptografie
  • Konfokální mikroskopie
  • LIDAR
  • Astronomie