BLAZE

Nová řada extrémě rychlých CCD kamer pro spektroskopii s vysokou citlivostí v blízké infračervené oblasti spektra a velmi nizkým proudem za temna.

Pro tyto kamery byly vyvinuty dva nové CCD senzory s jedinečnými vlastnostmi:

  • HR - Senzor: Jedná se o zcela nový CCD čip, který má nejvyšší citlivost v blízké infračervené oblasti spektra. Kvantová účinnost dosahuje > 95 % v oblasti 750 - 950 nm, na 1050 nm je však stále ještě zhruba 35 %. Tento senzor se perfektně hodí pro Ramanovu spektroskopii nebo fotoluminiscenční aplikace.
  • LD - Senzor: Tento CCD čip využívá dvě technologie, "Back-illuminated" a "deep-depletion". Senzor je optimalizován pro minimální proud za temna. Je ideální pro aplikace s minimálním světlem, které vyžadují dlouhou expozici.

Oba senzory jsou extrémně rychlé a vyrábí se ve velikosti 1340 x 100 resp. 1340 x 400 pixelů.

Kamery BLAZE obsahují termoelektrické chlazení až do teploty -100 °C.

Aplikace:

  • Ramanova spektroskopie
  • Fotoluminiscence
  • Výzkum nanočástic
  • Experimenty pump-probe
  • Fluorescence
  • Mikrospektroskopie