Acton LS Series

Spektrograf na bázi optických čoček pro NIR oblast 750 nm - 1100 nm s vysokou optickou propustností. Až 4x vyšší propustnost než u standardních zrcadlových spektrografů.

Aplikace:

  • Ramanova spektroskopie
  • NIR absorpční spewktroskopie
  • Vícekanálová spektroskopie
  • Mikrospektroskopie
  • Fluorescenční spektroskopie
  • Fotoluminiscenční spektroskopie