Motorizované polohovací systémy – rotační

RGV

Velmi přesný, ultra rychlý rotační stolek se stejnosměrným motorem se šnekovým převodem. Opakovatelnost 0,0004°, rychlost až 720°/s.

RV

Velmi přesné rotační stolky se stejnosměrným nebo krokovým motorem se šnekovým převodem. Opakovatelnost 0,0012 – 0,007°, rychlost až 80°/s.

URS

Přesné rotační stolky se stejnosměrným nebo krokovým motorem se šnekovým převodem. Opakovatelnost 0,006 - 0,12°, rychlost až 80°/s.

URB

Ultra rychlý rotační stolek se stejnosměrným motorem s řemínkovým převodem. Opakovatelnost 0,015°, rychlost až 720°/s.

SR/PR

Kompaktní a ekonomické rotační stolky se stejnosměrným nebo krokovým motorem se šnekovým převodem. Opakovatelnost 0,05 – 0,15°, rychlost až...

NSR1

Kompaktní a ekonomické rotační stolky s krokovým motorem s řemínkovým převodem. Opakovatelnost 3°, rychlost až 120°/s.

BG

Vysoce přesné goniometry se stejnosměrným nebo krokovým motorem se šnekovým převodem sestavitelné pro pohyb ve dvou ortogonálních osách.