Rentgenová CCD kamera – světový primát na Ústavu fyziky plazmatu

Před několika dny jsme úspěšně nainstalovali a předali velkoformátovou rentgenovou CCD kameru pro provoz ve vysokém vakuu. Jedná se o v celosvětovém měřítku naprostou novinku, takže pracoviště PALS Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze může být hrdé na to, že obdrželo první kameru tohoto typu na světě.

Výrobcem unikátní rentgenové kamery s označením PI-MTE3 4096B je americká firma Princeton Instruments, která patří do skupiny Teledyne Imaging.

Již na první pohled je na kameře pozoruhodný CCD senzor, který má aktivní plochu o velikosti 61,4 x 61,4 mm. Tento vysoce citlivý senzor obsahuje 4096 x 4096 pixelů a je vybaven 18bitovým A/D převodníkem. Ovšem unikátní tuto kameru dělá především kombinace velkoformátového senzoru s její promyšlenou konstrukcí. Kamera totiž může být kompletně umístěna přímo do vakuové komory a je schopna provozu ve vysokém vakuu až 10-9 mbar při teplotě do -60 °C. Otevřená konstrukce a asymetrické umístění senzoru umožňuje provádění experimentů, při kterých je nutné, aby byl senzor umístěn co nejblíže povrchu vzorku (tzv. „grazing-incidence“ experimenty).

Na PALSu bude rentgenová kamera sloužit ke studiu prvotních fází interakce laseru s terčem, jež je důležité pro pochopení jevů odehrávajících se při inerciálním zážehu jaderné fúze. Věříme, že náš unikátní přístroj umožní vědcům ÚFP získat nové poznatky při výzkumu v oblasti, která bude v budoucnosti vysoce důležitá pro celé lidstvo.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. - Laserové plazma

Teledyne Princeton Instruments