Optické stoly Newport – sestavy

Optické stoly Newport lze navzájem spojovat prostřednictvím speciálního rozhraní, které umožňuje dosáhnout naprosto pevného spojení s parametry optického stolu beze spojů.

Spojovací rozhraní je tvořeno dvěma pláty oceli o tloušťce 10 mm, jeden je po obvodu osazen mnoha pevnostními šrouby a druhý maticemi. Pro precizní a vzájemně souosé spojení navíc rozhraní se šrouby obsahuje ocelové kolíčky, které přesně zapadnou do otvorů v rozhraní s maticemi. Rozhraní jsou přivařena k horní i spodní desce stolu tak, že tvoří se stolem jeden pevný celek.

Systém antivibračního tlumení je na bázi tzv. „vyladěného“ tlumení (tuned damping). Funguje to tak, že celá sestava je u výrobce smontována do jednoho celku a poté jsou jednotlivé tlumiče vibrací, kterých každá deska obsahuje několik, vyladěny tak, že potlačují největší rezonanční frekvence celé sestavy. Tento způsob vyladěného tlumení specifických rezonančních frekvencí je u firmy Newport zcela unikátní a žádný jiný výrobce ho nenabízí. Newport tento způsob tlumení využívá jak u sestav optických stolů, tak samozřejmě i u jednotlivých optických stolů řady RS2000, RS4000, ST a ST-UT.

Na obrázku je sestava spojených optických stolů Newport, kterou jsme nainstalovali ve velké laboratoři Centra HiLASE. Sestava je složena z 9 ks optických desek, z nichž každá váží zhruba 1500 kg. Sestava optických stolů má celkové rozměry 14,4 x 11,1 m při tloušťce 45,7 cm.

Celková plocha sestavy je téměř 65 m2.