NanoModeScan

Automatizované měření propagačního parametru M2 na bázi profiloměru s rotující štěrbinou dle normy ISO. V nabídce jsou varianty osazené křemíkovými, germaniovými nebo pyroelektrickými detektory.

Aplikace:

  • Nastavování laserů
  • Kontrola kvality při výrobě laserů