Kompletní řešení

pro průmysl a vědu

přístroje Přístroje

Přístroje pro měření výkonu a energie laserů, přístroje pro diagnostiku laserového svazku, výbojkové a halogenové světelné zdroje, kalibrační zdroje, solární simulátory včetně zařízení pro měření kvantové účinnosti solárních článků, světelné zdroje pro fotolitografii, monochromátory, spektrometry, spektrografy včetně FTIR, modulární předzesilovače a lock-in zesilovače, generátory vln a zpoždění.


UnableToQueryDB
SELECT atbl.*, mmn.LABEL PARENTLABEL, eniv.ID ENIVID, eniv.envelope_id ENVEID, eniv.auser_id VEROWNER, eniv.changetime VERTIME, eniv.iversion IVERSION, eniv.hook4version HOOKVER, eivusr.NICK VERUNICK, env.envelope_workflow_id WORKFLOWID, env.auser_id ENVOWNER, env.envelope_id ENVPARENT, env.important ENIMPO, env.envelope_name, env.moduleid FROM (mrm_menus atbl) LEFT JOIN mrm_envelope_item_versions meniv ON (atbl.PARENT_ID=meniv.envelope_id AND (meniv.is_current>0 OR (meniv.is_edited>0 AND meniv.auser_id=1))) LEFT JOIN mrm_menus mmn ON (mmn.ID=meniv.in_entity_id) JOIN mrm_envelope_item_versions eniv ON (atbl.ID = eniv.in_entity_id AND eniv.entity_id=80 ) JOIN mrm_envelope env ON (eniv.envelope_id=env.ID) LEFT JOIN mrm_auser eivusr ON (eniv.auser_id=eivusr.ID) WHERE atbl.SHOW_IT>0 AND atbl.PARENT_ID=178 AND atbl.PARENT_ID<>eniv.envelope_id AND atbl.LANG='cz' AND ( ( eniv.is_current>0 ) ) AND ( env.is_deleted=0 ) AND atbl.ID IN (268,263,261,260,255,251,246,241,240,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227,219,215,201,200,199,198,197,196,195,194,193,192,191,190,189,188,187,186,185,184,183,182,181,180,179,178,176,175,174,173,172,171,170,169,168,167,166,162,139,121,120,111,102,165,163,157,146,124,99,83,82,79,58,55,52,49,46,43,40,37) ORDER BY atbl.PARENT_ID, sign(abs(atbl.PARENT_ID-ENVEID)), atbl.SORT_ORDER, ENVEID
BIGINT UNSIGNED value is out of range in '(`mitlaser`.`atbl`.`PARENT_ID` - `eniv`.`envelope_id`)'

 

© MIT - lasery 2010, Design by Maxx, powered by Miriam-engine